Hygrometer

Hygrometer

De hygrometer, wanneer en hoe gebruik je hem?

Dit is een instrument om de luchtvochtigheid te meten. Bij een klassieke haar-hygrometer, zoals afgebeeld, kun je de relatieve luchtvochtigheid aflezen door er recht voor te gaan staan en te zien op welk streepje de wijzer (ongeveer) staat. Ieder dik streepje geeft een veelvoud van 10% aan; 10%- 20% -30% enz. Tussen de dikke streepjes staat nog een onderverdeling in tien deeltjes, waardoor er kan worden afgelezen op 1% nauwkeurig. Omdat de hygrometer over het algemeen niet helemaal nauwkeurig aanwijst, moet je ervan uitgaan dat wat je afleest wel 5 procentpunten hoger of 5 procentpunten lager kan zijn. Tel veiligheidshalve bij hogere afgelezen waarden (hoger dan 55%) 5 procentpunten er bij op en trek bij lagere waarden (minder dan 55%) er 5 procentpunten vanaf.

Op de afbeelding wijst de hygrometer 77% aan. Dit is tamelijk hoog: tel er daarom nog 5 procentpunten bij op voor de zekerheid. Je komt dan op 82%. Dit is een hoge luchtvochtigheidswaarde die liefst niet te lang moet duren.

Plaatsing van een hygrometer

Belangrijk is dat de hygrometer op een plaats hangt of ligt waar een luchtvochtigheid gemeten wordt die representatief is voor de lucht die de piano omgeeft.  Een goede plaats is vlakbij of in de piano (zorg er voor dat de hygrometer niet door meetrillen storende geluiden tijdens het spelen geeft). Verschillen in de luchtvochtigheid kunnen groot zijn in bv. de volgende gevallen: de hygrometer hangt wel of niet tegen een geïsoleerde muur, wel of niet in de zon, tussen de piano en een radiator of de tegenoverliggende zijde, vlakbij een ruit naar buiten, laag of hoog t.o.v. de piano.

Oudere haar-hygrometer

Bij een oudere haar-hygrometer heeft het zin om voor het aflezen zachtjes tegen het glas aan te tikken, de wijzer verspringt dan misschien nog een klein beetje. Veel oudere en kleinere hygrometers zijn ongeschikt (geworden) voor hun werk. Een valse raadgever is gevaarlijker dan geen! Ook in principe goed werkende hygrometers moeten af en toe op hun goede werking gecontroleerd worden (ijken).

IJken hygrometer

Om de hygrometer te ijken wikkelt u hem in een natte (thee)doek en dan moet hij 100% aanwijzen. Ze kunnen minder goed aangeven door bijv. vallen of langere tijd in droge lucht te hangen.

De digitale hygrometer geeft vaak minder precies aan dan de haar-hygrometer…

Schuiven naar boven