Klank

De klank van een piano of vleugel wordt veroorzaakt door de hamerkop die een of meerdere snaren aanslaat. Deze actie veroorzaakt een trilling die versterkt wordt via de kam naar de zangbodem, een grote houten plaat in de piano of vleugel.

Vals

Een ontstemde of valse piano leidt af bij studeren en musiceren als u bij dezelfde toon steeds dezelfde ontstemming hoort. Uw pianostemmer kan beoordelen of een instrument alleen gestemd hoeft te worden of dat er meer aan de hand is doordat er bijvoorbeeld scheurtjes zijn ontstaan. Wanneer een piano te droog heeft gestaan of wat ouder is kan het instrument minder goed lang stemming houden wat een valse klank teweeg brengt.

Schelle klank
Wanneer het geluid te schel is ligt in de meeste gevallen de oorzaak bij de hamerkop. Door de kop te intoneren, te schuren, of te vervangen kan deze beïnvloed worden. Soms heeft het te maken met de besnaring, die dan nader onderzoek behoeft.

Doffe klank
Een doffe klank wordt meestal veroorzaakt doordat de hamerkop gegroefd is door het aanslaan tegen de snaren. Een remedie kan dan zijn de kop te schuren of te vervangen en eventueel te intoneren. In sommige gevallen kan het hier ook aan de besnaring liggen en bij oudere instrumenten vaak aan beiden. Oudere bas-snaren kunnen een doffe klank krijgen. Alleen dan de bassnaren vervangen geeft al een enorme verbetering en is in sommige gevallen afdoende. Ook kan het zijn dat er onderdelen, die de klank zouden moeten versterken, in zijn geheel of gedeeltelijk, zijn los komen te zitten.

Schuiven naar boven