Mechaniek

Functie van het mechaniek

Het mechaniek zorgt voor de overbrenging van de aanslag vanaf de toets; actie van de hamerkop naar de snaar. In het mechaniek zitten diverse draaipunten die ervoor zorgen dat dit proces soepel verloopt. Na verloop van tijd dan kunnen die draaipunten gaan verslijten en of verharden waardoor het minder soepel draait.
Dit kan opgelost worden. Hij neemt het mechaniek mee naar de werkplaats en zal de viltjes in het mechaniek vervangen en/of de asjes of andere onderdelen vernieuwen. Tenslotte lopen alle draaipunten weer soepel en accuraat en kan het mechaniek weer jaren mee.

Regelmatig voorkomende defecten bij het mechaniek:

Te lichte aanslag van toetsen:

Wanneer een piano te licht speelt kan de oorzaak liggen in het feit dat de toetsen of het mechaniek aan slijtage onderhevig zijn geworden. Een andere oorzaak zou kunnen zijn doordat de piano te droog staat. Lees meer over relatieve vochtigheid hierin staat beschreven wat de juiste waarde is en hoe u dit kunt bereiken. Wat de precieze oorzaak is zou nader onderzocht moeten worden. Dit kan goed gecombineerd worden met stemmen van het instrument.

Te zware aanslag van toetsen:

Als een piano te zwaar speelt (zompige aanslag) kan de oorzaak liggen bij de toetsen of in het mechaniek. Het vilt bij de toetsen kan verhard zijn of er is roestvorming bij de metalen pennen bij de toetsen. Verder kunnen de asjes in het mechaniek te stroef lopen. Een andere oorzaak kan zijn dat het instrument te vochtig staat. Lees meer over relatieve vochtigheid. Hierin staat beschreven wat de juiste waarde is en hoe u dit kunt bereiken. Ook kan het zijn dat zowel bij de toetsen als bij het mechaniek er zich stof en vuil heeft opgehoopt.

Toetsen vallen niet soepel terug

Als toetsen blijven hangen of niet snel in hun beginstand terugkomen dan is er iets niet in orde met de toetsen of met het mechaniek. Als het euvel bij de toetsen ligt dan moeten de viltjes vervangen worden of de metalen onderdelen waar de toetsen invallen ontroest en gesmeerd worden met een speciaal vet dat niet in het vilt trekt. Als het euvel in het mechaniek zit dan dienen de draaipunten nagekeken te worden. Een andere oorzaak kan zijn dat het instrument te vochtig staat.

Lees meer over relatieve vochtigheid. Hierin staat beschreven wat de juiste waarde is en hoe u dit kunt bereiken.

Toetsen pappelen

De reden hiervan kan in de diepgang van de toetsen zitten of in het probleem zit in mechaniek. Dit luistert zeer nauw. Het kan zijn dat de afstelling van het mechaniek zodanig verlopen is dat de speelaard niet meer accuraat is. Ook is het mogelijk dat vilt aan vernieuwing toe is. Dan zouden het mechaniek en/of de toetsen hersteld en/of opnieuw afgeregeld moeten worden.

Klank te dof of te schel
De hamerkoppen raken in de loop van tijd gegroefd waardoor de klank verandert. Door het schuren of vervangen van de hamerkoppen en vervolgens het afregelen van het mechaniek verbetert de klank enorm en klinken de tonen weer gelijkmatig.

Piano klinkt door
Als het vilt van de demping is versleten of verhard dan worden de snaren niet meer gedempt en klinkt de piano hinderlijk door.

Tikkende geluiden
Soms kan het zijn dat onderdelen van het mechaniek verlopen en tijdens het spelen een ander deel raken, wat tikkende geluiden tot gevolg heeft. In een ander geval kunnen er stukjes vilt versleten of verdwenen zijn. Door het mechaniek na te kijken en de slechte of verdwenen viltjes te vervangen en eventueel af te regelen kan dit verholpen worden. Ook komt het voor dat er iets in de piano of vleugel gevallen is wat vervolgens mee tikt of trilt.

Mechaniek afregelen
Het mechaniek verloopt in de loop van tijd doordat het vilt inklinkt en langzaam verslijt. Na afregeling van het mechaniek wordt de speelaard weer gelijkmatig en kunt u weer optimaal van uw instrument genieten.

Schuiven naar boven