Relatieve vochtigheid

De relatieve vochtigheid van de lucht in Nederland is gemiddeld rond de 60% en dit percentage is voor de meeste instrumenten ideaal. U kunt dit controleren met een hygrometer die u vlakbij of in het instrument plaatst.

Droogte door vriesweer en oostenwind

Bij vriesweer en oostenwind is de relatieve vochtigheid in de regel laag waardoor er allerlei problemen bij instrumenten kunnen ontstaan. Als de vorst langere tijd aanhoudt  en de hygrometer staat onder de 45%, is het raadzaam om een met water gevulde hydroceel in de vleugel of piano te plaatsen en die elke week te controleren.

hydroceel
hydroceel los

Dat is beter dan het plaatsen van bakjes met water op de bodem van de piano, aangezien het water in een bakje veel sneller verdampt dan bij een hydroceel. Ook kan in het geval van gebruik van standaard roestgevoelig pianosnarendraad, roestaanslag ontstaan, waardoor er zelfzwevers (onrustige klank) zich kunnen ontwikkelen de snaren breukgevoeliger gaan worden.

Vocht

Het komt ook voor dat een piano te vochtig staat, doordat hij bijvoorbeeld tegen een buitenmuur geplaatst is en er daardoor er allerlei problemen ontstaan. Er kan dan schimmelaanslag ontstaan aan de binnenkant van de piano waardoor het mechaniek en de toetsen aangetast kunnen worden. Het effect van de aantasting kan zijn dat de bewegende delen van het instrument dat de onderdeeltjes gaan vastlopen, door uitzetting van hout, waardoor pianospelen onmogelijk wordt.
Grote problemen kunnen soms pas na verloop van jaren ontstaan, nadat het instrument eerst in een vochtige ruimte heeft gestaan en daarna in een met centrale verwarming gestookt vertrek komt te staan, door respectievelijk uitzetting en inkrimping van hout. Het gevolg daarvan kunnen scheuren zijn door de spanningsverschillen binnen het instrument met alle gevolgen van dien. De meeste problemen zijn vaak wel op te lossen.